Nelzon

SE16431/2018

Nelzon är en trevlig och ståtlig och är flockens herreEd 0

Hd A

Ögonlyst UA

Gpra ++Fri

Valpar efter vår Oliver Nelzon

Lightschaps

Lightschaps

Sagoland's kennel

Sagoland's kennel